ing. Stanislav Miklica IČ.:62148761
tel.: 739611338
mail: smiklica@quick.cz
Michal Miklica
tel.: 702 899 006

Úvodní stránka


S lítostí oznamujeme, že autor programu Jídelna pro Windows, pan Ing. Stanislav Miklica, dne 11.8.2021 náhle zemřel.


Servis a vývoj aplikace přebírá firma SoPHIS a.s.
Podporu k programu získáte od 1.9.2021 na emailu miso@sophis.cz a na tel. 702 154 954.
Kontakt pro konzultace: 731 651 661

Klient pro vzdálené přípojení a servis ke stažení zde.

Podrobný návod pro přípravu programu Jídelna na nový školní rok (povýšení tříd a kategorií) je k dispozici zde.

Jídelna pro Windows - hlavní lišta, otevřen modul evidence strávníků

      Stravovací systém MISOcz nabízí možnost řešení problematiky stravovacích provozů. Základ tvoří programový balík Jídelna pro Windows, obsahující skladovou evidenci s možností sledování kalkulací nákladů, vyhodnocení spotřebního koše, evidenci přijatých i vydaných faktur, jídelníček, normování jídel, vyhodnocení alergenů, evidenci strávníků s možností přihlašování jídel a sledování plateb jak pro jednotlivé i hromadné strávníky, platební deník, četné tiskové výstupy .... Program je určen pro neplátce i plátce DPH.

Software pracuje pod operačními systémy Windows XP, 2000, Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10.

Program Jídelna pro Windows doplněný systémem internetového objednávání jídel spolu s objednávkovými a výdejními terminály tak umožní komplexní řešení problematiky školního stravování i jiných stravovacích provozů.

Mezi další produkty patří software Inventarizace, Skladová evidence, Internetové objednávky a čipový Terminálový systém vhodný jak pro malé provozy tak i provozy s více objednávkovými či výdejními místy.


novinky MISOcz
Ukázka aplikace "Internetové objednávky ver.2" po přihlášení uživatele


  • Program Jídelna pro Windows rozšířen o možnost normování diet ( 0..13, 0s, 0/9, 0SB, SOŠ, S09, 4s, 9s, 9/2,, 9/4, 9/5, 9/6, S20, S2D, S4.2, DNA, BLP, BP pro nemocniční stravování ... )

  • Nový systém internetového objednávání jídel použitelný jak z počítače tak i z tabletu anebo smartphonu. Zachovává všechny funkce předchozí verze ( potvrzovací maily, ochrana hesly, předplacený kredit, možnost časových omezení objednávání, jednotlivý i hromadný strávník... ). Dále je vybaven funkcí hodnocení jídel, kterou lze zapnout/vypnout. Změny objednávek přes internet, z počítače vedoucí jídelny anebo terminálů se sjednocují automaticky.


  • Testovací verzi je možno si vyzkoušet poklepem myší na odkaz: http://miso.cz/jidelna/test/
    přihlašovací ID : 7125 heslo: 12345