ing. Stanislav Miklica IČ.:62148761
tel.: 739611338
mail: smiklica@quick.cz

Výdejní terminál


evidence

Display výdejního terminálu po přiložení čipu. Zobrazí se příjmení, jméno strávníka, kategorie, objednané jídlo, zazní zvuková signalizace a sníží se počet nevydaných porcí v tabulce.

Obrazovka výdejního terminálu.
obrazovka výdejního terminálu
Provedením je podobný objednávkovému terminálu, není vybaven klávesnicí. Čtečka čipů je umístěna u každého výdejního okna spolu se sedmisegmentovou jednotkou, zobrazující druh vydávané porce a její velikost. V době výdeje se na obrazovce objeví tabulka dosud nevydaných porcí. Po přiložení čipu ke čtečce u výdejního okénka se na obrazovce výdejního terminálu zobrazí symbol objednaného jídla ( "1" - druh 1, "2" - druh 2 ..., "A"- již vydaný druh 1, "B"- již vydaný druh 2, ‚0'- jídlo nebylo objednáno, "f"- neznámý čip ).
výdejní displejSoučasně pípne výdejní displej a zobrazí se na něm symbol ("1" - druh 1, "2" - druh 2 ..., "o"- již vydáno, "0"- jídlo nebylo objednáno, "F"- neznámý čip ). Asi po dvou sec. se symbol změní na velikost porce ( "jedna vodorovná čárka" - nejmenší porce, "dvě vodorovné čárky" - střední porce, "tři vodorovné čárky" - největší porce ). Symbol druhu jídla a velikosti porce se následně na displeji střídá v rytmu 1 sec. ). V tabulce porcí se poníží počet dosud nevydaných jídel o 1. Po cca 4 sec. výdejní displej zhasne a výdejní místo je připraveno na další přiložení čipu.

Způsob signalizace na výdejních dislejích je možno přizmůsobit požadavkům zákazníka.