ing. Stanislav Miklica IČ.:62148761
tel.: 739611338
mail: smiklica@quick.cz

Terminálový systém

Sestává z jednoho nebo více objednávkových a výdejních terminálů. Slouží k přihlašování/odhlašování jídel a k následné kontrole objednávky při výdeji ( druhu jídla, velikosti porce.. ). Identifikace strávníka a objednávky proběhne po přiložení bezkontaktního čipu ke čtečce terminálu. Na displeji se zobrazí jeho iniciály, předplacený kredit a informace o objednávce.

Následuje výčet možných konfigurací terminálového systému.
Varianta 1 - objednávkový terminál, výdejní terminál a sedmisegmentový zobrazovač se čtečkou karet pro každé výdejní místo.

Varianta 2 - funkci výdejního terminálu obstarává objednávkový terminál.( levnější varianta )obr.1 PC v kanceláři vedoucí jídelny, objednávkový terminál v místě kde má přístup co největší počet strávníků, výdejní terminál v jídelně a sedmisegmentové displeje se čtečkou karet ( čipů ) u výdejních míst. + Na výdejním terminálu se zobrazuje tabulka kolik porcí kterých druhů jídel zbývá ještě vydat.obr.2 varianta bez výdejního terminálu, v tomto případě zobrazení počtů jídel které zbývá vydat je možno pouze na PC vedoucí jídelny.


obr.3 Počet objednávkových i výdejních terminálů připojených do systému není omezen. Jsou vzájemně propojeny pomocí sítě LAN nebo mezi vzdálenými pracovišti prostřednictvím internetu ( v tomto případě je předpokladem spolehlivé internetové připojení ).
Varianty terminálového systému lze kombinovat podle dalších požadavků provozu.Varianta 3 - systém může obsahovat více objednávkových i výdejních terminálů vzájemně propojených pomocí místní sítě LAN nebo bezdrátově. Komunikace se vzdáleným místem probíhá prostřednictvím internetu.