ing. Stanislav Miklica IČ.:62148761
tel.: 739611338
mail: smiklica@quick.cz

Skladová evidence

záložka - údaje karty

hlavní okno, záložka Údaje karty

nabídka tisky

hlavní okno, ukázka menu Tisky

Program umožňuje vedení agendy skladové evidence jednoho nebo více skladů. Zboží lze evidovat v cenách s DPH nebo bez DPH ( podle potřeb organizace ). V každém skladu je možno zavést libovolné množství skladových karet, na ty následně přijímat zboží, vydávat, převádět zboží na jinou skladovou kartu anebo na kartu jiného skladu. Výdeje ze skladu je možno dále dělit na střediska.
tisk-účetní pohyby ve skladu

ukázka tisku Účetní pohyb zboží ve skladu


Aplikace je vybavena četnými tiskovými výstupy, např.: Uzávěrka skladu, Inventurní soupis, Seznam příjemek, Seznam výdejek, Seznam převodů, Rekapitulace ...