ing. Stanislav Miklica IČ.:62148761
tel.: 739611338
mail: smiklica@quick.cz

Jídelna pro Windows

jídelna pro Windows

modul sklad

evidence

evidence strávníků

jídelna pro Windows

platební deník

jídelna pro Windows

předběžná výdejka - modul normování jídel

Je dodávána ve dvou verzích

ver.5 pro Windows XP, Vista, Windows 7 a Windows 8
ver.5 SQL umožní současný přístup do aplikace z více pracovních stanic


Základní sada každé verze obsahuje tři moduly


Modul sklady Umožňuje evidenci libovolnáho počtu skladů různých typů, např. skladu potravin, drogerie, čistících prostředků, spotřebního materiálu, bufetu .. atd. Každý ze skladů podporuje vnitřní dělení do středisek podle požadavků organizace. Součástí skladu potravin jsou funkce jídelníčku, sledování kalkulace nákladů, kontroly faktur a vyhodnocení spotřebního koše.

Modul evidence strávníků Slouží k vedení evidence strávníků, jejich objednávek jídel, plateb za stravné, školné, ubytování a peněžních zůstatků.

Modul platebního deníku Je určen k vedení přehledu o zaznamenaných platbách v hotovostním i bezhotovostním styku. Jedná se o platby za stravné, školné, ubytování zálohy na čipové karty a vratky zůstatků. Při vybírání plateb v hotovosti pracuje i jako pokladna.Doplňující moduly