ing. Stanislav Miklica IČ.:62148761
tel.: 739611338
mail: smiklica@quick.cz

Inventarizace

podskupiny

hlavní okno, záložka podskupinyúdaje karty

hlavní okno, záložka údaje karty

Program umožňuje vést agendu inventarizace a tuto neustále udržovat v aktuálním stavu. Na inventarizační karty dělené podle skupin majetku lze přidávat nově pořízené položky, upravovat údaje a v případě potřeby položky vyřadit.

Jednotlivé skupiny majetku lze dále členit na podskupiny. Jejich hierarchii určuje strom podskupin, který je možno libovolně upravovat. Klikem myši na větev stromu podskupin potom snadno vybereme karty do ní zařazené.

Aplikace je vybavena četnými tiskovými výstupy, např.: Inventurní soupis, Vyřazovací protokol dílčí, Vyřazovací protokol sumární, Inventura souhrnná, Inventura vybrané skupiny ...inventura souhrnná

ukázka tisku - inventura souhrnná

Tisk inventury souhrnné vypíše veškeré pohyby v rámci jednotlivých skupin majetku a vyčíslí součty za zvolené období.
Program dále obsahuje mechanismy Záloha dat, Obnova dat a další pomocné funkce ...